Φορτιστής/charger HP Compaq 18.5V 3.5A 65W 7,4mm * 5mm 463958-001 γνήσιος

Φορτιστής/charger HP Compaq 18.5V 3.5A 65W 7,4mm * 5mm 463958-001 γνήσιος Ηλεκτρονικά

* Στην συσκευασία ΔΕΝ περιλαμβάνεται το καλώδιο τροφοδοσίας. (3 prong)

 

 • Κατανάλωση: 65Watt
 • Είσοδος: 100-240 V / 50-60 Hz
 • Έξοδος: 18.5V - 3.5A 
 • Βύσμα: 7,4 χιλιοστά x 5,0 χιλιοστά 

 

Συμβατότητα:

 • Compaq Presario CQ71 Series: CQ71-230ED, CQ71-103EF, CQ71-250EP, CQ71-115SF, CQ71-210ER, CQ71-140SA, CQ71-220SO, CQ71-235SO, CQ71-110EG, CQ71-205EO, CQ71-130EB, CQ71-215ER, CQ71-230EG, CQ71-103SF, CQ71-250SB, CQ71-120ED, CQ71-210SA, CQ71-220SS, CQ71-145EZ, CQ71-240EB, CQ71-110EL, CQ71-205SG, CQ71-130ES, CQ71-215SF, CQ71-230EW, CQ71-105EE, CQ71-200SB, CQ71-250SO, CQ71
 • Compaq Presario CQ60 Series: CQ60-106AU, CQ60-228EL, CQ60-137EL, CQ60-210AU, CQ60-110EM, CQ60-415EN, CQ60-309AU, CQ60-204TU, CQ60-213EM, CQ60-116EM, CQ60-100ER, CQ60-218EA, CQ60-122EL, CQ60-220EO, CQ60-130EB, CQ60-107TU, CQ60-407AU, CQ60-250EG, CQ60-151EM, CQ60-210ET, CQ60-112TX, CQ60-420ER, CQ60-215EM, CQ60-119TU, CQ60-103EL, CQ60-105EI, CQ60-225EF, CQ60-135EO, CQ60
 • Compaq Presario CQ40 Series: CQ40-610TX, CQ40-129AX, CQ40-320TU, CQ40-420AX, CQ40-158TU, CQ40-345TU, CQ40-107AX, CQ40-503TX, CQ40-311AX, CQ40-412TU, CQ40-527TX, CQ40-118AU, CQ40-536TX, CQ40-122AX, CQ40-136TU, CQ40-326TU, CQ40-101AU, CQ40-424TX, CQ40-304AX, CQ40-404TU, CQ40-518TU, CQ40-111TU, CQ40-510TU, CQ40-318TU, CQ40-555TU, CQ40-126TU, CQ40-152TU, CQ40-339TU, CQ40
 • Compaq Presario CQ70 Series: CQ70-230EL, CQ70-115ES, CQ70-205EF, CQ70-102XX, CQ70-265EG, CQ70-123EO, CQ70-215EM, CQ70-110EO, CQ70-158EZ, CQ70-100ER, CQ70-246EZ, CQ70-118NR, CQ70-210ED, CQ70-105EB, CQ70-130EO, CQ70-230EO, CQ70-116EA, CQ70-205EM, CQ70-103EB, CQ70-124CA, CQ70-215EO, CQ70-110ER, CQ70-201TU, CQ70-201TX, CQ70-101TU, CQ70-250EG, CQ70-120EF, CQ70-210EF, CQ70
 • Compaq Presario CQ50 Series: CQ50-104NR, CQ50-116AU, CQ50-110EM, CQ50-106EF, CQ50-139NR, CQ50-115AU, CQ50-103ER, CQ50-109AU, CQ50-105EW, CQ50-128NR, CQ50-112AU, CQ50-101LA, CQ50-107NR, CQ50-215NR, CQ50-105AU, CQ50-116EE, CQ50-110EO, CQ50-100CA, CQ50-107AU, CQ50-139WM, CQ50-115NR, CQ50-103EZ, CQ50-109CA, CQ50-105EZ, CQ50-130EC, CQ50-112EO, CQ50-101XX, CQ50-108AU, CQ50
 • Compaq Presario CQ35 Series: CQ35-111TU, CQ35-233TX, CQ35-101TX, CQ35-117TX, CQ35-206TU, CQ35-108TU, CQ35-202TX, CQ35-225TX, CQ35-114TX, CQ35-243TX, CQ35-105TU, CQ35-125TX, CQ35-217TU, CQ35-111TX, CQ35-235TX, CQ35-102TU, CQ35-118TX, CQ35-207TU, CQ35-108TX, CQ35-226TX, CQ35-115TU, CQ35-244TX, CQ35-105TX, CQ35-126TX, CQ35-217TX, CQ35-112TU, CQ35-236TX, CQ35-102TX, CQ35
 • Compaq Presario CQ61 Series: CQ61-100SO, CQ61-220EJ, CQ61-109TU, CQ61-225TU, CQ61-115EI, CQ61-203TX, CQ61-280EJ, CQ61-122EL, CQ61-210SH, CQ61-211TU, CQ61-104SL, CQ61-221TX, CQ61-110ES, CQ61-230SS, CQ61-118TU, CQ61-206TX, CQ61-127TU, CQ61-140EJ, CQ61-218TU, CQ61-106TU, CQ61-225EE, CQ61-113TU, CQ61-241EZ, CQ61-120ET, CQ61-210ER, CQ61-100EO, CQ61-210SS, CQ61-103EF, CQ61
 • Compaq Presario CQ45 Series: CQ45-204TX, CQ45-404TU, CQ45-128TX, CQ45-220TX, CQ45-103AU, CQ45-211TU, CQ45-414TX, CQ45-141TX, CQ45-304TX, CQ45-321TX, CQ45-109TX, CQ45-401TU, CQ45-122TX, CQ45-217TX, CQ45-311TX, CQ45, CQ45-202TX, CQ45-208TU, CQ45-408TX, CQ45-135TX, CQ45-301TX, CQ45-105TX, CQ45-116TX, CQ45-214TX, CQ45-308TU, CQ45-417TX, CQ45-148TX, CQ45-328TX, CQ45-205TU
 • Pavilion DV3 Series: dv3-2121tx, dv3-2150ev, dv3-2006tx, dv3-2027ee, dv3-2035tx, dv3-2130ez, dv3-2014tx, dv3-2105ee, dv3-2115ee, dv3-2090en, dv3-2147tx, dv3-1077ca, dv3-2004tu, dv3-2022tx, dv3-2129tx, dv3-2165ee, dv3-2010el, dv3-2030eo, dv3-2110tx, dv3-2051ea, dv3-2139tx, dv3, dv3-2001tu, dv3-2019tx, dv3-2122tx, dv3-2150us, dv3-2007ee, dv3-2027tx, dv3-2050ea
 • HP G G50 Series: G50-112NR, G50-104NR, G50-219CA, G50-126NR, G50-113CA, G50-106NR, G50-201CA, G50-116CA, G50-108NR, G50-100, G50-209CA, G50-118NR, G50-109NR, G50-100EA, G50-211CA, G50-123NR, G50-110EA, G50, G50-102NR, G50-213CA, G50-124NR, G50-111NR, G50-103NR, G50-215CA
 • HP ProBook 5000 Series: 5310m
 • HP Pavilion DV5 Series: dv5-1025eg, dv5-1120ec, dv5-1145ee, dv5-1203eg, dv5-1104em, dv5-1230et, dv5-1040eh, dv5-1124tx, dv5-1158ep, dv5-1208au, dv5-1003cl, dv5-1110eg, dv5-1250er, dv5-1065ec, dv5-1130ej, dv5-1170es, dv5-1212eo, dv5-1010ea, dv5-1114es, dv5-1299ee, dv5-1137tx, dv5-1198eg, dv5-1220ed, dv5-1199es, dv5-1101en, dv5-1223er, dv5-1030es, dv5-1120ew, dv5-1
 • HP Pavilion DV3700 Series: dv3704tx, dv3705tx, dv3706tx, dv3707tx, dv3700, dv3701tx, dv3702tx, dv3703tx
 • HP Pavilion DV3100 Series: dv3112tx, dv3106tx, dv3119tx, dv3100, dv3113tx, dv3107tx, dv3120tx, dv3101tx, dv3114tx, dv3108tx, dv3102tx, dv3115tx, dv3109tx, dv3103tx, dv3116tx, dv3110tx, dv3104tx, dv3117tx, dv3111tx, dv3105tx, dv3118tx
 • G70 Series: G70-100 CTO, G70-257CL, G70-120EM, G70-463CL, G70, G70-105EA, G70T-100, G70-467CL, G70-212EM, G70-110EA, G70T-200, G70-468NR, G70-213EM, G70-110EM, G70-246US, G70-111EA, G70-450CA, G70-250CA, G70-111EM, G70-258US, G70-457CA, G70-250US, G70-120EA, G70-460US
 • Compaq 8000 Series: 8510p, 8510w, 8710p, 8530p, 8710w, 8530w, 8730w
 • HP Pavilion DV7 Series: dv7-1215eg, dv7-2070ea, dv7-1023tx, dv7-2120sf, dv7-1100ef, dv7-1160eg, dv7-2005eg, dv7-1235eo, dv7-2103tx, dv7-1060ep, dv7-2133eg, dv7-1110en, dv7-1190es, dv7-2020tx, dv7-1264nr, dv7-2160eg, dv7-1125eb, dv7-1205eg, dv7-2040eo, dv7-1004tx, dv7-2110sf, dv7z-1100, dv7-2190eq, dv7-1137us, dv7-1145es, dv7-1220eo, dv7-2080el, dv7-1035ef, dv7-21
 • HP ProBook 4000 Series: 4410s, 4411s, 4415s, 4416s, 4515s, 4311s, 4710s, 4310s
 • HP Pavilion DV4 Series: dv4-1132tx, dv4-1225dx, dv4-1402tu, dv4-1035tx, dv4-1150es, dv4-1248tx, dv4-1100ea, dv4-1199eo, dv4-1304tx, dv4-1117tx, dv4-1433cl, dv4-1210tu, dv4-1007tx, dv4z-1000, dv4-1019tx, dv4-1140tx, dv4-1231tx, dv4-1413tx, dv4-1052xx, dv4-1160tx, dv4-1262cm, dv4-1105tx, dv4-1416la, dv4-1203tu, dv4-1317tx, dv4-1123tx, dv4-1214tx, dv4-1128tx, dv4-12
 • HP Pavilion DV3600 Series: dv3660ew, dv3620tx, dv3630tx, dv3606tx, dv3650el, dv3615tx, dv3601tx, dv3625tx, dv3640ew, dv3610tx, dv3680es, dv3621tx, dv3631tx, dv3607tx, dv3650ep, dv3616tx, dv3602tx, dv3626tx, dv3650ef, dv3611er, dv3699ef, dv3622tx, dv3632tx, dv3608tx, dv3650ez, dv3617tx, dv3603tx, dv3627tx, dv3650eg, dv3611tx, dv3600ec, dv3623tx, dv3633tx, dv3609tx, d
 • HP Pavilion DV3000 Series: dv3004tx, dv3017tx, dv3030tx, dv3011tx, dv3024tx, dv3005tx, dv3018tx, dv3012tx, dv3025tx, dv3006tx, dv3019tx, dv3000, dv3013tx, dv3026tx, dv3007tx, dv3020tx, dv3001tx, dv3014tx, dv3027tx, dv3008tx, dv3021tx, dv3002tx, dv3015tx, dv3028tx, dv3009tx, dv3022tx, dv3003tx, dv3016tx, dv3029tx, dv3010tx, dv3023tx
 • HP G G60 Series: G61, G60-458DX, G60-100EM, G60-225CA, G60-117EM, G60-238CA, G60-125NR, G60-442OM, G60-214EM, G60-235CA, G60-108CA, G60-120CA, G60T-200, G60-433CA, G61-101TU, G60-468CA, G60-101CA, G60-228CA, G60-117US, G60-243CL, G60-126CA, G60-443CL, G60-215EM, G60-235DX, G60-114EA, G60-120EM, G60-437CA, G60-201TU, G61-102TU, G61-203TU, G60-101TU, G60-230
 • HP Compaq 6000 Series: 6735b, 6530b, 6910p, 6735s, 6530s, 6930p, 6715s, 6531s, 6715b, 6535b, 6515b, 6710b, 6535s, 6500, 6710s, 6730b, 6520s, 6700, 6510b
 • HP Pavilion DV6 Series: dv6-1170ep, dv6-1247eo, dv6-1010et, dv6-1223sf, dv6-1260ep, dv6-1030eb, dv6-1138tx, dv6-1230sb, dv6-1280es, dv6-1050us, dv6-1211sa, dv6-1148tx, dv6-1239et, dv6-1106tx, dv6-1217tx, dv6-1220ez, dv6-1199ee, dv6-1250eq, dv6-1020ed, dv6-1225tx, dv6-1265tx, dv6-1040ej, dv6-1140es, dv6-1234tx, dv6-1295el, dv6-1068el, dv6-1215er, dv6-1154tx, dv6-1
 • HP EliteBook 2000 Series: 2730p, 2230s, 2530p
 • HP Pavilion DV3800 Series: dv3888nr
 • HP Pavilion DV3500 Series: dv3505tx, dv3525tx, dv3560ep, dv3512tx, dv3536tx, dv3500t, dv3520tx, dv3550eg, dv3508tx, dv3530tx, dv3516tx, dv3542tx, dv3505xx, dv3526tx, dv3560ev, dv3513tx, dv3537tx, dv3501tx, dv3521tx, dv3550el, dv3509tx, dv3531tx, dv3517tx, dv3543tx, dv3506la, dv3527tx, dv3570ei, dv3514tx, dv3538tx, dv3502tx, dv3522tx, dv3550eo, dv3510er, dv3532tx, dv
 • HP HDX X16 Series: X16-1106TX, X16-1340EB, X16-1044NR, X16-1003TX, X16-1160ES, X16-1380ED, X16-1260ED, X16-1316EZ, X16-1014TX, X16-1150EF, X16-1358CA, X16-1203TX, X16-1060EG, X16-1009TX, X16-1107TX, X16-1350EF, X16-1050EE, X16-1004TX, X16-1160US, X16-1390EL, X16-1260EL, X16-1320EB, X16-1015TX, X16-1000EN, X16-1155CA, X16-1360ES, X16-1204TX, X16-1060ES, X16-1
 • HP OmniBook 2000 Series: 2000, 2510p, 2000CS, 2710p, 2000CT, 2210b
 • HP Compaq NX Series: nx6310, nx6315, nx6320, nx6325, nx7300, nx7400
 • HP OmniBook 800 Series: 800CT, 800, 800CS, 800CS/CT
 • Mini 5100 Series: 5101
 • OmniBook 400 Series: 425, 430, 400
 • Compaq NW Series: nw8440
 • Compaq 6000 Series: 6830s, 6720t, 6730s
 • OmniBook 5000 Series: 5700CT, 5400, 5500, 5000, 5500CD, 5000C, 5500CS, 5000CT, 5500CT, 5000CTS, 5700, 5000VL
 • OmniBook 300 Series: 300
 • Compaq Tablet: PCTC4400NC2400, NC4400, NC6230, NC6320, NC6400, NC8430
 • OmniBook 600 Series: 600, 600C, 600CT
 • ProBook 4000 Series: 4510s
 • Mini 311c Series: 311c, 311c-1010SA, 311c-1070SF
 • Compaq NC Series

 

Προστασία βραχυκυκλώματος: 

 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
 • Εξοικονόμηση ενέργειας 
 • Προστασία υπερφόρτωσης 

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
    Κακή           Καλή

1.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ  ή  ΜΕ ΚΑΡΤΑ VISA , MASTERCARD , MAESTRO ( οι τιμές μας είναι και τιμές καταστήματος με Φ.Π.Α. )


2   ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ  2,5 €  (μετρητά στον διανομέα της ACS)  

 

3   ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Πληρώστε με πιστωτική κάρτα μέσω της τράπεζας Πειραιώς Η αποπληρωμή της παραγγελίας σας σε δόσεις δεν είναι εφικτή.

 

4   ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 

*Σε περίπτωση που κάνετε μεταφορά χρημάτων από άλλη τράπεζα επιβαρύνεστε εξολοκλήρου τις χρεώσεις μεταφοράς του εμβάσματος προς τις συνεργαζόμενες σε εμάς τράπεζες.
Η παραγγελία σας δεν θα αποσταλεί μέχρι να λάβουμε την πληρωμή σας.

 

ALPHA BANK

IBAN : GR69 0140 1740 1740 0210 1105 281

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ : GR84 0171 7630 0067 6313 6005 800 ( αριθμός λογαριασμού 6763-136005-800 )

 

*Στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής πληρωμής με με e-mail στο info@electronicaeshop.eu . Μόλις λάβουμε το αντίγραφο της κατάθεσης,η παραγγελία σας αποστέλλεται.

 Αν χρησιμοποιείτε web banking μπορείτε να ολοκληρώσετε την κατάθεση του ποσού και να μας στείλετε το καταθετήριο με email.

 Σε όλη την Ελλάδα με κόστος 2,5 € ανεξαρτήτου βάρους και όγκου.

 

 ACS   1 - 3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

 

 

ΚΥΠΡΟΣ

ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Μέσω θαλάσσης 6-10 εργάσιμες (ACS)

Αποστολές μέχρι 1 kg κόστος 7.50 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον κιλό 1,00 ευρώ χρέωση.

(ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α 24%)

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/electronicaeshop.eu/@37.9800215,23.6455637,16z/data=!4m5!3m4!1s0x14a1bb6b6f7341d3:0x78cf7d13e4cb0d5d!8m2!3d37.9801792!4d23.6477733?hl=37.9801792,23.647773299999926

Electronica Eshop

 • Κατασκευαστής: hewlett packard
 • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
 • 22,00€
 • Κωδικός προϊόντος: ee122

Διαθέσιμες Επιλογές

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Ετικέτες: γνήσιος, φορτιστης, hp/compaq, 18.5v, 3.5a, 65w, 7.4mm, 5.1mm, 13mm, φορτιστες για, laptop φορτιστής, για γνήσιος φορτιστής, 7, 4, 5mm 7, 4mm φορτιστής, 74mm, 463958-001, charger, fortisths, fortistis, τροφοδοτικό για laptop, τροφοδοτικό για λαπτοπ